Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island này là sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách trang trí ngoại thất theo kiểu Bermuda cùng với nội thất đầy sắc màu.

c09f0c649e5bf4da326505e7d115e9ad Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

3c2c19f0e2e36ea640fd5630c1a36932 Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

7bf61037d14bdf26cb23bc5500d693ce Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

8ce6951ebfbf0bce458d2ac57316992e Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

24e7f04da0e2869ac6cb65d93571ea2c Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

71be1f5a6194a15b25a33a541bf8e665 Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

98f06d8cc3bd93099dbcc8e077b238fe Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

410bac92c920e182c4533b57aa5a4fdb Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

629f522a4cb280102f02255c20212d93 Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

8629b068d718a3ddbc87103ad75fa014 Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

369415 a Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

a4a4fc8f2a89ecaa6c06a63e0e27bd0d Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

aedf72f01b9a48b97f4c3d571c5219e2 Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *