Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island này là sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách trang trí ngoại thất theo kiểu Bermuda cùng với nội thất đầy sắc màu.

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Ngôi nhà Palm Beach đáng yêu nằm bên bờ biển Long Island

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *