Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California này mang đến không gian sống vô cùng thư thái, sang trọng & view tooàn cảnh ấn tượng toàn thành phố về đêm.

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Ngôi nhà Outpost Estates nằm trên đỉnh đồi Hollywood, California

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *