Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Ngắm nhà đẹp bằng gỗ đinh hương. Căn nhà làm từ hơn 700m3 gỗ đinh hương được thu mua, tích cóp trong cả chục năm. Hàng chục thợ mộc đến từ 4 tỉnh thi công suốt 3 năm để hoàn thành căn nhà có một không hai này.

Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Căn nhà có một không hai được làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *