Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

Căn hộ penthouse tại Los Angeles này là một kiến trúc đầy màu sắc và cực bắt mắt do Maxime Jacquet thiết kế nhằm mang đến không gian sống hiện đại, tiện nghi và vui tươi cho gia chủ.
d4dce9976cf53b78aa79d00d1a629705 Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

3c1d07112d5887d1d5757113ede3bd3a Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

5e7f78dc16cd6eb6f5fb77acd3b41577 Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

76a52ad35fe6dca63cf3ec74c22ab30d Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

0140dbc1d516296e24dcb7a9f83a9cd6 Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

206c40305d98c70f7b050aedfd2ebbf9 Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

2404d6f2e3795467e23a3fa25e360f7d Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

3039ce00d29f7202d1b8919eb2e78222 Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

375517 a Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

3390691f7876381668fcf9d24c9b9a9a Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

aea9b626558561a4939a5fffa74fb46b Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

b35879c4f97aa1f8e7d37f14b1838e22 Căn hộ penthouse cực bắt mắt tại Los Angeles

Theo decorreport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *