Wingmakers – Những Sứ Giả Xuyên Không Để Thức Tỉnh Và Bảo Vệ Nhân Loại (P.3)

Wingmakers – Những Sứ Giả Xuyên Không Để Thức Tỉnh Và Bảo Vệ Nhân Loại (P.3)
Trong phần 1 & phần 2 của WINGMAKERS, chúng ta đã đề cập đến câu chuyện về tổ chức nghiên cứu khoa học bí mật ACIO, sự hợp tác của họ với các chủng tộc ngoài hành tinh, cùng những kiến thức về khoa học vũ trụ mà họ đã thu nhận được, trong suốt hơn 60 năm làm việc với các chủng tộc này, cụ thể là kiến thức về “đa vũ trụ” & “cột thời gian”.
Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với mảng kiến thức cuối cùng mà chủng tộc Corteum và chiếc CD từ nhóm WingMakers đã cho đội ngũ khoa học gia tại ACIO biết – cũng là mảng kiến thức quan trọng nhất – về khởi nguồn và bản chất thực sự của vũ trụ, cũng như Trái Đất của chúng ta.
Những kiến thức, thông tin này cụ thể là gì? Và nó quan trọng đến mức nào? Hãy theo dõi hết video này.

✔️ Error 404 sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình giải mã những sự kiện kỳ bí xuyên suốt dòng lịch sử của loài người…
✔️ Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích!
👽 Đăng Ký Miễn Phí:
👽 Xem Những Video Hay Nhất:
#error404 #vũtrụnguyênthủy #cdteam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *