Toàn Bộ Trái Đất Đang Thăng Cấp | TĐTCĐST Tập 02 | Vũ Trụ Nguyên Thuỷ

Toàn Bộ Trái Đất Đang Thăng Cấp | TĐTCĐST Tập 02 | Vũ Trụ Nguyên Thuỷ

Toàn bộ Trái Đất đang tốt nghiệp. Cô ấy đang di chuyển từ một hành tinh mật độ 3 sang một hành tinh mật độ 4. Đồng thời, con người cũng đang “tốt nghiệp” từ một rung động mật độ 3 sang một rung động mật độ 4. Tất cả các dạng sống trên và trong Trái Đất phải thực hiện sự di chuyển này để có thể ở lại đây.
Để các sinh mệnh con người tăng trưởng và tiến hóa vào các trạng thái cao hơn, sự làm sạch và thanh lọc nhiều lần là cần thiết. Đây là điều mà chúng ta đang nhìn thấy ngày nay trên thế giới. Nó đã được tuyên bố trong các tài liệu tôn giáo rằng, sẽ có một thời gian của sự phán xét. Điều đó thực sự không được thực hiện bởi sinh mệnh cao cấp nào đó, mà đúng hơn là quá trình quyết định của một người là đã sẵn sàng hay chưa để di chuyển vào Trái Đất Mới.
(Trích dẫn từ cuốn sách: Thông điệp từ các Đấng Sáng Tạo)

Mời các bạn theo dõi video trên kênh CDTeam – Vũ Trụ Nguyên Thuỷ.
✔️ CDTeam – Vũ Trụ Nguyên Thuỷ sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình giải mã những sự kiện kỳ bí xuyên suốt dòng lịch sử của loài người…
✔️ Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích !
#error404 #bíẩn #thôngđiệptừcácđấngsángtạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *