Sự Nghèo Nàn Và Khổ Cực Mà Con Người Phải Chịu Từ Đâu Mà Ra? | TĐTCĐST Tập 26 | Vũ Trụ Nguyên Thủy

Sự Nghèo Nàn Và Khổ Cực Mà Con Người Phải Chịu Từ Đâu Mà Ra? | TĐTCĐST Tập 26 | Vũ Trụ Nguyên Thủy

Khi các thế giới tiếp tục sự chia tách thì ngày càng ít các sinh mệnh mật độ cao hơn có thể trao sự giúp đỡ cho những người bị giữ trong mật độ 3. Hàng ngày, những người giác ngộ sẽ cầu nguyện cho những người ở lại, nhưng vốn các linh hồn này chỉ là đang nhận kết quả của cái mà họ đã gieo trong nhiều đời sống.
(Trích dẫn từ cuốn sách: Thông điệp từ các Đấng Sáng Tạo)

Mời các bạn theo dõi video trên kênh CDTeam – Vũ Trụ Nguyên Thủy.
✔️ CDTeam – Vũ Trụ Nguyên Thủy sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình giải mã những sự kiện kỳ bí xuyên suốt dòng lịch sử của loài người…
✔️ Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích!
#VũTrụNguyênThủy #Error404 #bíẩn #thôngđiệptừcácđấngsángtạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *