Chuỗi DNA Sẽ Bị Đột Biến Nếu Loài Người Tiếp Tục Tiến Hóa | TĐTCĐST Tập 23 | Vũ Trụ Nguyên Thủy

Chuỗi DNA Sẽ Bị Đột Biến Nếu Loài Người Tiếp Tục Tiến Hóa | TĐTCĐST Tập 23 | Vũ Trụ Nguyên Thủy

DNA của các bạn được bao gồm 24 chuỗi hay 12 cặp, và mỗi một chuỗi sẽ được kích hoạt khi các bạn tiến hóa lên theo sự tiến hóa xoáy trôn ốc vào các mật độ cao hơn.
Nhằm để trải nghiệm mật độ 12, các bạn cần 24 chuỗi DNA được kích hoạt, thực hiện chức năng một cách đầy đủ nhằm trải nghiệm mật độ 12. Thậm chí mật độ 12 có một dạng, nhưng nó không phải là dạng người vượn, cũng không phải là một dạng mà các bạn có thể nhận biết hay hiểu được.
(Trích dẫn từ cuốn sách: Thông điệp từ các Đấng Sáng Tạo)
Mời các bạn theo dõi video trên kênh CDTeam – Vũ Trụ Nguyên Thủy.
✔️ CDTeam – Vũ Trụ Nguyên Thủy sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình giải mã những sự kiện kỳ bí xuyên suốt dòng lịch sử của loài người…
✔️ Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích!
#VũTrụNguyênThủy #Error404 #bíẩn #thôngđiệptừcácđấngsángtạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *