Các Đấng Sáng Tạo Nói Gì Về Lịch Sử Trái Đất? | TĐTCĐST Tập 08 | Vũ Trụ Nguyên Thủy

Các Đấng Sáng Tạo Nói Gì Về Lịch Sử Trái Đất? | TĐTCĐST Tập 08 | Vũ Trụ Nguyên Thủy

Quá trình tiến hóa thực sự làm việc như thế nào? Điều này có lẽ là một câu hỏi nghiêm túc của các nhà khoa học của các bạn rất lâu từ khi các bạn sống trên Trái Đất trong hình dạng con người.
Đấng Tạo Hóa, có phạm vi vô hạn và chứa đựng một sự đa dạng vô hạn bên trong bản thiết kế sự sống của Ngài và “gieo giống” ra khắp Vũ Trụ. Những gói ánh sáng nhỏ bé này, mà đôi khi các bạn gọi là “linh hồn” là vô cùng nhỏ khi lần đầu tiên được tách ra từ nguồn gốc, tuy thế mà chúng chứa đựng bên trong mình các mã và các bản thiết kế cho toàn bộ Sự Sáng Tạo.

Mời các bạn theo dõi video trên kênh CDTeam – Vũ Trụ Nguyên Thuỷ.
✔️ CDTeam – Vũ Trụ Nguyên Thuỷ sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình giải mã những sự kiện kỳ bí xuyên suốt dòng lịch sử của loài người…
✔️ Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích !
#error404 #bíẩn #thôngđiệptừcácđấngsángtạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *