Bạn Là Linh Hồn Được Tự Do Khám Phá 6 Tầng Thứ Thấp Của Sự Sáng Tạo | TĐTCĐST Tập 05

Bạn Là Linh Hồn Được Tự Do Khám Phá 6 Tầng Thứ Thấp Của Sự Sáng Tạo | TĐTCĐST Tập 05 | Vũ Trụ Nguyên Thủy

Các bạn là các linh hồn được tự do khám phá 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo, chúng là các tầng thứ được điều khiển bởi tự do ý chí, sự lựa chọn cá nhân hay bởi linh hồn. Nói cách khác, bạn được trao món quà này bởi vì chúng là các chiều kích thuộc đối tượng của tự do ý chí. Về mặt lý thuyết, các bạn có thể đi đến bất cứ tầng nào trong các tầng thứ 1, 2, 3, 4, 5 hay 6 một cách ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, khi các bạn lựa chọn để khám phá các thế giới nào đó bên trong 6 tầng thứ thấp của Sự Sáng Tạo, các bạn đã không sẵn sàng cho một số trải nghiệm có thể nhận được. Mỗi một trong 6 tầng thứ này đã có sẵn đối với các linh hồn, cái được gọi là một cơ cấu nhận thức, hay thân thể. Nó là một thiết bị đã được tạo ra bởi linh hồn các bạn với sự giúp đỡ của chúng tôi, của Chúa Sáng Tạo và với sự giúp đỡ của các linh hồn khác đang cư trú trong các tầng thứ từ 8 đến 12.
(Trích dẫn từ cuốn sách: Thông điệp từ các Đấng Sáng Tạo)

Mời các bạn theo dõi video trên kênh CDTeam – Vũ Trụ Nguyên Thuỷ.
✔️ CDTeam – Vũ Trụ Nguyên Thuỷ sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình giải mã những sự kiện kỳ bí xuyên suốt dòng lịch sử của loài người…
✔️ Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích !
#error404 #bíẩn #thôngđiệptừcácđấngsángtạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *